Tuesday, May 28, 2024
HomeDU LỊCHBLOGCÂU TRẢ LỜI CỦA LỊCH SỬ VỀ BẢN CHẤT CÁI GỌI LÀ...

CÂU TRẢ LỜI CỦA LỊCH SỬ VỀ BẢN CHẤT CÁI GỌI LÀ THẮNG LỢI CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở CÁC NƯỚC THUỘC ĐỊA VÀ BÁN THUỘC ĐỊA TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1945.

Đinh Văn Bằng

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), cùng với sự thắng lợi của Cách mạng Tháng 10/1917 ở Nga thế giới chứng kiến sự chào đời của nhà nước XHCN đầu tiên dựa trên học thuyết của Mac Lenin được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản, mở ra buổi bình mình của Quốc tế Cộng sản. Kể từ cột mốc này mà cái gọi là Quốc tê Cộng sản đã nhanh chóng hành động cho thấy dã tâm kiểm soát nhân loại và biến hành tinh xanh thành một màu đỏ. Có thể kể đến các nước như Trung Quốc, Mông Cổ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó tới các nước ở Châu Phi. Điều cần lưu ý và quan tâm ở khúc này là không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, và rồi cũng run rủi thứ quỷ sứ đó chắn ngang đường của một người Việt di cư trái phép dẫn đến sự ra đời của CVP 3/2/1930 sau này.

Có lẽ việc đánh giá lịch sử còn cần nhiều thời gian và không gian hơn nếu muốn tìm được một lý giải vừa hợp nhãn, hợp tình và hợp lẽ… Bởi bản chất chính trị nào cũng có kẻ trị và bị trị với sự xung đột quyền lợi gần như đối nghịch, điều tiến bộ chỉ khác nhau ở sự tự nhận thức và thay đổi nhằm phù hợp với vòng quay của lịch sử cùng tiến trình phát triển của xã hội loài ngươif văn minh hơn, công bằng hơn, đạo đức hơn. Giống như trong hệ thống các chính sách mà các nước phát triển họ hầu hết đều phải có những chính sách phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các nước nghèo từ nhập cư, tị nạn, hỗ trợ phát triển không hoàn lại song song cùng chính phủ còn là cả một cộng đồng được xã hội hoá cao từ doanh nghiệp đến từng cá nhân phi lợi nhuận cùng chung tay.

Một thực tiễn cần được nhận thức từ việc nhắc lại lịch sử hơn 100 năm trước là sau hơn một thế kỷ song hành cùng các đất nước và dân tộc, có thể thấy một thực tế không thể phủ nhận là TẤT CẢ các lãnh thổ nào giành độc lập nhờ vào cái chủ thuyết Mac Lenin dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản hòng hão huyền một thứ nhà nước XHCN không tưởng thì đất nước nghèo đói, lạc hậu, người dân sống đời sống mất tự do, bất công và phân biệt đối xử. Không hiểu người ta có hay không nhận ra sự thật hiển nhiên đó, khi để cho lực lượng công nông, một giai cấp hoàn toàn không phải là tầng lớp ưu tú trong xã hội như trí thức, nhà khoa học… làm nòng cốt của Đảng, một giai cấp bị hạn chế ở cái quan trọng nhất là tư tưởng, tri thức, thiếu hiểu biết mà lại nắm quyền lực và quyết định mọi vấn đề quốc kế dân sinh, ngược lại hoàn toàn với các nước phương Tây. Không những thế giai cấp đó sau khi giành được quyền lực lại dùng nó để đàn áp, cướp đoạt bằng chính hiến pháp, pháp luật do chúng tự soạn ra để lấy đi mọi quyền chính trị, quyền làm chủ, quyền tư hữu… căn bản nhất của người dân.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular