Thursday, December 7, 2023

Tag: Bắt sư thầy Việt nghi ‘kết hôn giả’

Nhật Bản: Bắt sư thầy Việt nghi ‘kết hôn giả’

BBC Sư thầy trụ trì chùa Việt Nam bị bắt vì nghi "kết hôn giả" để được lưu trú lâu dài tại Nhật. Sư thầy có...