Wednesday, November 29, 2023

Tag: Nguyễn Thanh Chấn

Cải cách tư pháp: Phải bắt đầu từ thẩm phán

Nguyễn Ngọc Chu 20-5-2020 I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP Một quốc gia muốn văn minh thì phải có một nền tư...

Ông Nguyễn Thanh Chấn mô tả việc bị ép cung

“Mày có khai không, tao cho mày chết”, ông Chấn thuật lại lời một điều tra viên. Trong thời gian tạm giam hơn một...

Ông Nguyễn Thanh Chấn:”Tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên...

Đài Á Châu Tự Do Ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang bị tuyên án chung thân về tội giết người vào năm 2003 và...