THÔNG TƯ 37-BCA CÓ NHỮNG VI PHẠM NHÂN QUYỀN NGHIÊM TRỌNG

0
1577
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đối thoại với các thành viên Ủy Ban Chống Tra Tấn Liên Hợp Quốc hôm 15/11/2018. Courtesy of UN Web TV
Hải Nguyễn

Khi Việt Nam tham gia vào WTO, nhà cầm quyền cộng sản buộc phải cam kết ban hành 27 bộ luật trong đó có Luật Thi hành án hình sự, chính Bộ Công An (BCA) Việt Nam đã soạn thảo luật này, nhưng song song đó BCA Việt Nam cũng ban hành thông tư 37-BCA và chỉ thực hiện thông tư này trong các nhà tù Việt Nam, không tuân thủ đúng Luật Thi hành án hình sự như cam kết với cộng đồng Quốc tế.

Đây là một văn bản mật, chứa đựng những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của BCA Việt Nam, bằng thông tư 37-BCA, bộ Công An đã xây dựng hàng loạt những khu an ninh trong các nhà tù theo hình thức ” Nhà tù trong nhà tù”. Bằng cách phân loại giam giữ theo thông tư, BCA Việt Nam đã phân biệt đối xử khắc nghiệt đối với các tù nhân chính trị.

Hình thức giam giữ tù chính trị như hiện nay không hề có trong Luật Thi hành án hình sự. Hình thức kỷ luật tù chính trị như biệt giam 3 tháng đến 6 tháng cũng không hề có trong Luật Thi hành án hình sự.

Từ khi ra tù đến nay, tôi đã liên tục tố cáo nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm hiệp ước chống tra tấn mà Việt Nam đã tham gia ký kết với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và các tổ chức QT. Tôi cũng đã làm việc với Amnesty trong báo cáo về NHÀ TÙ TRONG NHÀ TÙ của Việt Nam!
Qua 180 giờ phỏng vấn với 20 cựu tù nhân chính trị, trong đó riêng tôi đã làm việc cùng Amnesty 4 ngày tại Long Beach California. Sau 1,5 năm điều tra, Amnesty đã công bố báo cáo về nhà tù Việt Nam tại Paris và London.

Điều tra của Hội Ân Xá Quốc Tế về “Nhà tù trong nhà tù” tại Việt Nam

Điều tra của Hội Ân Xá Quốc Tế về “Nhà tù trong nhà tù” tại Việt Nam

Amnesty cũng đã tìm ra Thông tư 37-BCA và gửi cho tôi.
Thông tư 37-BCA đầy đủ ở đây:
http://www.stoptorture-vn.org/circular-37-harsh-treatment-of-prisoners-of-conscience.html

Ngày 20 tháng 6 năm 2013, tôi bị trại giam số 6 công bố quyết định biệt giam 3 tháng dẫn đến cuộc tuyệt thực 35 ngày ( 22/6/2013 – 27/7/2013 ) của tôi để phản đối quyết định biệt giam vô cớ này.

Theo Điều 38 trong Luật Thi hành án hình sự quy định hình thức kỷ luật cao nhất chỉ bị biệt giam 10 ngày nếu tù nhân có vi phạm và đã được lập biên bản.

Thông tư là văn bản dưới luật lại cho phép biệt giam 3 tháng đến 6 tháng và có thể gia hạn mà không cần có biên bản vi phạm gì, bởi khoản 3 điều 4 của thông tư này quy định :
Phạm nhân được phân loại theo các căn cứ sau đây:

3. Thái độ nhận tội.

Hầu hết Tù nhân lương tâm đều không nhận tội và đều có thể bị biệt giam.

Đây là bằng chứng vi phạm nhân quyền và Hiệp ước Chống tra tấn rất nghiêm trọng mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Bằng chứng này phải được đưa vào các báo cáo cho Hội đồng Nhân quyền LHQ trước kỳ Việt Nam phải điều trần vào tháng 2 năm 2019 sắp tới.

Trong phiên điều trần về thực hiện Hiệp ước Chống tra tấn của Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền của LHQ, thứ trưởng BCA Việt Nam Lê Quý Vương đã vô tình thừa nhận có việc “giam riêng” từ 3 tháng đến 6 tháng, điều này chỉ có trong thông tư mật 37-BCA chứ trong Luật Thi hành án hình sự hoàn toàn không có hình thức kỷ luật này.

Mời các bạn xem video bằng chứng Lê Quý Vương thừa nhận dưới đậy :
https://www.facebook.com/cui.cac/videos/10209827490364309/

***
” Trong Bộ Luật này, nếu có những Điều, Khoản không phù hợp với các Công ước Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết thì phải được hiểu theo Công ước Quốc tế”.

Dưới đây là một số nội dung của Luật Thi hành án Hình sự và Thông tư 37-BCA để các bạn tiện so sánh.

Về nguyên tắc : Văn bản dưới Luật không được vi phạm Luật, vi phạm Hiến pháp, vi phạm Công ước Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC Ý KIẾN PHÂN TÍCH VÀ PHẢN HỒI TỪ CÁC LUẬT SƯ, CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN CỦA VIỆT NAM.
———————————————————-
Về phân loại giam giữ tù nhân giữa luật và thông tư khác nhau :
LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Điều 27. Giam giữ phạm nhân
1. Trại giam tổ chức giam giữ phạm nhân như sau:
a) Khu giam giữ đối với phạm nhân có mức án tù trên 15 năm, tù chung thân, phạm nhân thuộc loại tái phạm nguy hiểm;
b) Khu giam giữ đối với phạm nhân có mức án tù từ 15 năm trở xuống; phạm nhân có mức án tù trên 15 năm nhưng có kết quả chấp hành án tốt, đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù còn dưới 15 năm.
2. Trong các khu giam giữ quy định tại khoản 1 Điều này, những phạm nhân dưới đây được bố trí giam giữ riêng:
a) Phạm nhân nữ;
b) Phạm nhân là người chưa thành niên;
c) Phạm nhân là người nước ngoài;
d) Phạm nhân là người có bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm;
đ) Phạm nhân có dấu hiệu bị bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình trong thời gian chờ quyết định của Tòa án;
e) Phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy, quy chế trại giam.
3. Trong trại tạm giam, những phạm nhân quy định tại điểm a và e khoản 2 Điều này được bố trí giam giữ riêng.
4. Phạm nhân được chia thành các đội, tổ để lao động, học tập và sinh hoạt. Căn cứ vào tính chất của tội phạm, mức hình phạt, đặc điểm nhân thân của phạm nhân, kết quả chấp hành án, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam quyết định việc phân loại, chuyển khu giam giữ.
———
Thông tư 37-BCA
Điều 4. Căn cứ phân loại
Phạm nhân được phân loại theo các căn cứ sau đây:
1. Tội danh, mức án, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội
2. Đặc điểm nhân thân.
3. Thái độ nhận tội.
4. Kết quả chấp hành án
(Hầu hết Tù nhân lương tâm đều không nhận tội và đương nhiên kết quả chấp hành án kém)
——————————–
Về kỷ luật tù nhân giữa luật và thông tư khác nhau :
LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Điều 38. Xử lý phạm nhân vi phạm
1. Trong thời gian chấp hành án phạt tù, phạm nhân vi phạm nội quy, quy chế trại giam hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì bị kỷ luật bằng một trong những hình thức sau:
a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Giam tại buồng kỷ luật đến 10 ngày.
Trong thời gian bị giam tại buồng kỷ luật, phạm nhân không được gặp thân nhân và có thể bị cùm chân. Không áp dụng cùm chân đối với phạm nhân nữ, phạm nhân là người chưa thành niên, phạm nhân là người già yếu.
———————–
Thông tư 37-BCA
Điều 12. Phạm nhân giam giữ riêng
* Phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy trại giam được giam giữ riêng trong từng khu giam.
Phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy trại giam là phạm nhân trước đó đã có từ hai lần trở lên vi phạm nội quy trại giam và đã bị xử lý kỷ luật hoặc đã được giáo dục nhiều lần nay lại có hành vi vi phạm.
* Phạm nhân có biểu hiện, hành vi câu kết, móc nối với phạm nhân khác hoặc các đối tượng bên ngoài tìm cách chống phá, trốn trại giam; phạm nhân có hành vi chống đối quyết liệt hoặc phạm nhân xét thấy cần cách ly mới có khả năng giáo dục, cải tạo (gọi là phạm nhân đặc biệt nguy hiểm) phải được giam giữ riêng.
Phạm nhân đặc biệt nguy hiểm được giam giữ riêng trong từng khu giam. Buồng giam được xây dựng theo mẫu thiết kế của Bộ Công an và được trang bị phương tiện kỹ thuật, áp dụng biện pháp nghiệp vụ để quản lý, giám sát; mỗi buồng giam không quá 8 phạm nhân.
Thời hạn giam phạm nhân đặc biệt nguy hiểm tại buồng giam riêng từ 3 tháng đến 6 tháng; nếu tiến bộ thì được đưa ra khỏi buồng giam riêng trước thời hạn, nếu không tiến bộ thì bị gia hạn giam riêng.
Thời hạn giam riêng, đưa ra khỏi buồng giam riêng trước thời hạn, gia hạn giam riêng và hạn chế việc thăm gặp, nhận, gửi thư, nhận quà, liên lạc với thân nhân đối với phạm nhân đặc biệt nguy hiểm do Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam quyết định. Trong thời gian phạm nhân bị giam giữ tại buồng giam riêng, cán bộ quản giáo, trinh sát, giáo dục có trách nhiệm thường xuyên gặp gỡ, giáo dục phạm nhân.
Phạm nhân đặc biệt nguy hiểm phải lao động, học nghề trong khu vực rào vây hoặc nhà xưởng có tường, rào bảo vệ và quản lý nghiêm ngặt.
Phạm nhân đặc biệt nguy hiểm phải được lập hồ sơ để theo dõi.
*******************
Nơi nhận:
– Các Đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
– Các Đ/c Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
– Lưu: VT C81, V11, V19
—————–

https://www.facebook.com/cui.cac/videos/10209827490364309/


TRẠI 6

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 1)

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 2)

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 3)

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 4)

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 5)

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (Phần 6)
CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (Phần 7)
CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (Phần 8)
CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT(Phần 9)
CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (Phần cuối)
369140cookie-checkTHÔNG TƯ 37-BCA CÓ NHỮNG VI PHẠM NHÂN QUYỀN NGHIÊM TRỌNG