Tuesday, April 23, 2024

Tag: Luật Thi hành án Hình sự

THÔNG TƯ 37-BCA CÓ NHỮNG VI PHẠM NHÂN QUYỀN NGHIÊM TRỌNG

Hải Nguyễn Khi Việt Nam tham gia vào WTO, nhà cầm quyền cộng sản buộc phải cam kết ban hành 27 bộ luật trong đó...