Tuesday, April 23, 2024

Tag: US Election

Biden tiến gần mức kỷ lục 80 triệu phiếu bầu trong...

NGƯỜI VIỆT Nov 19, 2020 WASHINGTON, DC (AP) – Số phiếu bầu được đếm cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden...

Hai người bị chiến dịch của ông Trump coi là “người...

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã nhắc tới 2 người qua đời vào năm 2006 và năm 2003 để...

Kiểm chứng: Quận Gwinnett, GA không hề có nhiều số phiếu...

Người Thông Dịch Translated from Reuters’ article “Fact check: Gwinnett County, GA did not have more ballots cast than registered...