Sunday, July 21, 2024
HomeCHÍNH TRỊ - XÃ HỘIKiểm chứng: Quận Gwinnett, GA không hề có nhiều số phiếu hơn...

Kiểm chứng: Quận Gwinnett, GA không hề có nhiều số phiếu hơn số cử tri trong cuộc bầu cử

Người Thông Dịch

Translated from Reuters’ article “Fact check: Gwinnett County, GA did not have more ballots cast than registered voters in the general election”

Reuters Staff, ngày 10 tháng 11, 2020

Với kết quả của cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11 vẫn chưa được thông qua ở tiểu bang Georgia, các bài đăng trên mạng xã hội lại viết rằng đã có nhiều phiếu bầu được đếm hơn số cử tri đăng ký đi bầu ở Quận Gwinnett, một quận mà, tại thời điểm của bài báo này, Tổng thống đắc cử Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump hơn 75,000 lá phiếu. Luận điệu này, được chia sẻ rộng rãi giữa lúc có tin về một cuộc tái kiểm phiếu và hai cuộc tái đấu cho ghế Thượng viện ở tiểu bang chiến trường này, vẫn là sai sự thật.

Ví dụ về các bài đăng đưa ra yêu cầu này có thể được xem: Tại đây, đây, và đây.

Nhiều tài khoản Facebook đã đăng ảnh chụp màn hình (screenshot) của Báo cáo Tóm tắt Bầu cử (Election Summary Report) ngày 3 tháng 11 của quận (tại đây). Một người sử dụng mạng xã hội chú thích các hình ảnh rằng, “Quận Gwinnett, GA có 581,467 cử tri đủ điều kiện trong danh sách. Trong tổng số đó, có 408,268 người đăng ký đi bầu cho cuộc bầu cử này. Xin giải thích làm thế nào họ đã nhận đến 811,836 phiếu bầu? Nói đi. Tôi sẽ đợi.” (Xem đây)

Theo dữ liệu của tờ Reuters tại thời điểm xuất bản bài báo này, 100% số phiếu dự kiến ​​đã được kiểm ở Quận Gwinnett, với 58.4% thuộc về Biden và 40.2% thuộc về Trump (xem đây).

Ông Joe Sorenson, giám đốc truyền thông của Quận Gwinnett (xem đây), cho tờ Reuters biết qua điện thoại rằng con số 811,836 được liệt kê dưới “Phiếu bầu” là do các lá phiếu của quận được in trên hai tờ giấy. Ông Sorenson giải thích rằng trước khi kiểm số phiếu bầu, máy đánh bảng phải đếm tổng số giấy tờ, đó là lý do tại sao có con số 811,836. Như đã lưu ý ở trên, con số 811,836 trong Báo cáo Tóm tắt Bầu cử là từ số cư dân Gwinnett đã bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vẫn là 408,268, hay 70.21% số cử tri đã đăng ký của quận.

Chiều dài của các lá phiếu ở Quận Gwinnett gấp đôi số phiếu ở các quận khác của tiểu bang Georgia vì quận Gwinnett là quận duy nhất trong tiểu bang buộc phải tuân theo theo Mục 203 của Đạo luật Quyền Bầu cử, có nghĩa là họ phải in tất cả các lá phiếu bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha (xem đây).

Mục 203 yêu cầu một số tiểu bang, quận, hoặc phân khu của quận cung cấp “thông báo đăng ký hoặc bỏ phiếu, biểu mẫu, hướng dẫn, hỗ trợ hoặc các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến quy trình bầu cử, bao gồm cả lá phiếu” với “ngôn ngữ của nhóm thiểu số hiện hành gồm với bản tiếng Anh” (xem đây).

Một tiểu bang hoặc phân khu chính trị nằm trong Mục 203 nếu 1) hơn 5% công dân trong độ tuổi bầu cử có trình độ tiếng Anh hạn chế, hoặc 2) hơn 10,000 công dân trong độ tuổi bầu cử có trình độ tiếng Anh hạn chế và tỷ lệ tổng số công dân trong độ tuổi bầu cử có Trình độ tiếng Anh hạn chế và trình độ văn hóa dưới lớp 5 vượt quá tỷ lệ quốc gia (xem đây). Quận Gwinnett, nơi có đến 21.7% là người gốc Latin hoặc gốc Tây Ban Nha (xem đây), đáp ứng các yêu cầu cho Mục 203 này (xem đây).

“Lá phiếu của chúng tôi phải được thiết kế khác đi để đáp ứng các yêu cầu cho tiếng Tây Ban Nha đến từ Mục 203 của Đạo luật Quyền Bầu cử,” ông Sorenson giải thích.

Số cử tri nhân hai với tổng số phiếu bầu của Quận Gwinnett (trong đó gồm có 117,931 phiếu bầu qua đường bưu điện, 76,947 phiếu bầu trực tiếp vào ngày bầu cử và 216,993 phiếu bầu trực tiếp sớm) để tính số tờ giấy, quý vị sẽ có được 823,742 tờ chứ không phải là 811,836 “phiếu bầu được bỏ” ở đầu báo cáo trên.

Ông Sorenson giải thích rằng sự khác biệt này là do vấn đề cử tri vắng mặt gửi lại lá phiếu của họ. Ví dụ, một người nói tiếng Anh nhận được một lá phiếu vắng mặt có thể chỉ điền và gửi lại phần tiếng Anh trong lá phiếu của họ, trong khi người khác có thể đã gửi lại cả hai tờ. Ông Sorenson nói rằng khi họ làm như vậy, “chỉ có một tờ phiếu được tính cho cử tri đó, mặc dù hệ thống nghĩ rằng sẽ có hai phiếu bầu từ mỗi cử tri.”

Để minh họa điều này, Ủy ban Đăng ký Cử tri và Bầu cử của Quận Gwinnett đã cung cấp cho Reuters qua email bảng phân tích số phiếu và số trang phiếu tại Khu 001, nơi có 7,182 cử tri nhưng lại có 10,522 “phiếu bầu đã được bỏ phiếu”. 728 phiếu bầu trong ngày bầu cử, mỗi phiếu được in trên hai trang, tạo ra 1,456 trong số 10,522 “lá phiếu được bỏ”; 3,147 phiếu bầu sớm cho 6,294 trang phiếu; và 9 lá phiếu tạm thời cho 18 trang phiếu. Trong số 1,410 cử tri trong khu bầu cử đã bầu bằng thư, gần 98% cử tri đã gửi lại cả tờ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Các báo cáo tóm tắt bầu cử từ các quận khác của tiểu bang Georgia không cho thấy sự khác biệt tương tự giữa số lượng cử tri và số phiếu bầu được bỏ bởi vì Gwinnett là quận duy nhất trong tiểu bang tuân theo Mục 203. Ví dụ, ở Quận DeKalb lân cận, nơi 83.1% số phiếu bầu thuộc về Biden và 15.7% thuộc về Trump (xem đây), tổng số phiếu bầu bằng với số tờ phiếu đã bầu, 371,947 (xem đây).

Ông Sorenson giải thích: “Đối với các quận khác trong tiểu bang, số ‘Phiếu bầu’ phản ánh số lượng phiếu bầu được chọn.”

“Chúng tôi là quận duy nhất trong tiểu bang phải tuân thủ Mục 203 của Đạo luật Quyền Bầu cử. Quận Gwinnett không thể xóa phần “Phiếu bầu cử” khỏi báo cáo của chúng tôi mặc dù nó tạo ra sự nhầm lẫn ”.

KẾT QUẢ/PHÁN QUYẾT

Khẳng định trên là sai sự thật. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, Quận Gwinnett, Georgia không có nhiều phiếu bầu hơn số cử tri đăng ký. Sự khác biệt giữa số 811,836 “phiếu bầu được bỏ” và số 408,268 cử tri là kết quả của việc máy đếm của quận lúc đầu đếm những lá phiếu dài hai trang được in bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Bài báo này được đưa  ra bởi nhóm Kiểm tra Sự thật của Reuters. Đọc thêm về công việc kiểm tra sự thực của chúng tôi tại đây.

Người dịch: Que Do

Biên tập: Cookie Duong

Nguồn : https://www.the-interpreter.org/post/quan-gwinnett-ga-khong-he-co-nhieu-so-phieu-hon-so-cu-tri

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular