Saturday, April 13, 2024

Tag: Trương Tấn Sang

‘Giá như…’

Trần Phong Cư dân mạng lại tiếp tục được 'mở rộng tầm mắt' với loạt bài của tác giả Đinh Ngọc và Nguyen Thanh với...

‘Ghế’ và ‘Đồng chí’ – Kỳ 1: Cặp song sát Trương...

Secret Information 'Ghế' và 'Đồng chí' Đại Hội lần thứ XIII của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (BCHTW ĐCSVN) đang đến...

Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần.

THANH HIẾU BÙI Phần 1. Xe biển xanh. Trong chiến trận giữa hai bên, lúc bắt đầu xuất quân, người ta hay chọn một thành yếu, tướng...