Tuesday, March 28, 2023

Tag: trái phiếu

TRÁI PHIẾU, LUẬT, LỆ & More (P.2)

Lý Xuân Hải II. LUẬT VÀ LỆ 2.  Bàn một chút về các hành vi bị cấm trong Luật chứng khoán Việt Nam từng giai đoạn. a. Luật...

TRÁI PHIẾU, LUẬT, LỆ & More (P.1)

Lý Xuân Hải I. TT TRÁI PHIẾU  1.  Thị trường trái phiếu (TP) là thị trường của giới đầu tư tài chính, định chế đầu tư chuyên...