Sunday, March 3, 2024

Tag: thác Bản Giốc.

Thác Bản Giốc

Ngô Thanh Tú Thác Bản Giốc là cụm tháp nằm trên dòng Quây Sơn, thuộc xã Đàm Thuỷ (Trùng Khánh, Cao Bằng). Trong đó, phần...

CHUYỆN Ở BÃI TƯ CHÍNH VÀ QUYỀN ĐƯỢC BIẾT CỦA DÂN.

HUYNH NGOC CHENH . Trung cộng đã đưa tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của VN ở bãi Tư Chính để quấy phá và...