NGUYÊN NHÂN VÀ QUÁ TRÌNH MẤT TRẮNG VỐN TẠI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC DẦU KHÍ CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM.

0
12
Giàn PVDrilling II Courtesy of pvn.vn

Thanh Hieu Bui

Bài viết do độc giả là người có chuyên môn gửi đến về những thua lỗ, mất vốn của PVN.

Phần 1

NGUYÊN NHÂN VÀ QUÁ TRÌNH MẤT TRẮNG VỐN TẠI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC DẦU KHÍ CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM.

1. DỰ ÁN JUNIN 2- Số tiền mất trắng khoảng 1.3 tỷ USD

2. DỰ ÁN PERU LÔ 67 – Số tiền mất trắng khoảng hơn 900 triệu USD

3. DỰ ÁN SK 305 – Số tiền mất trắng khoảng 500 triệu USD

4. DỰ ÁN LÔ 09/2-09 (Dự án trong nước) – bán tài sản lô 09/2-09 với giá 0 đồng ( Tài sản này có giá trị đầu tư 400 triệu USD)

5. Dự án Thăng Long Đông đô (dự án trong nước) – Số tiền mất trắng khoảng 500 triệu USD

6. Dư án Lô B – Ô môn (dự án trong nước) – Có nguy cơ mất trắng vốn tại chuỗi dự án khoảng 15 tỷ USD (chưa tính trượt giá đến thời điểm công bố dự án không đủ khí cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện)

7. Công ty bảo hiểm PVI chiếm đoạt tài sản bồi thường khách hàng

– Căn cứ theo nội dung Nghị quyết trung ương 13 Đảng về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung gắn liền với sàng lọc, đưa ra khỏi vị trí công tác đói với những người không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín được đề cập qua nhiều kỳ đại hội và được đặc biệt nhấn mạnh tại đại hội trung ương 13.

– Chính phủ ban hành nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 qui định về khuyến kích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

– Ngày 21/7/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

– Thông tư số 03/2020/TT-BNV được áp dụng đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tố cáo, giải quyết tố cáo; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ người tố cáo.Với tất cả những tôi tổng hợp và phân tích như dưới đâyCâu hỏi được đặt ra cho các cấp Chính quyền:

Tôi tổng hợp và phân tích bài viết này gửi tới những người có trách nhiệm trong Đảng/Chính quyền xem xét tới Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam không tuân thủ các qui định trên của Đảng/Chính phủ. Đặc biệt trù dập người tố giác tội phạm.

I. PHẦN I: THÂM CUNG BÍ SỬ ĐẠI DỰ ÁN JUNIN 2 – VENEZUELA

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH DỰ ÁN

———————

784720cookie-checkNGUYÊN NHÂN VÀ QUÁ TRÌNH MẤT TRẮNG VỐN TẠI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC DẦU KHÍ CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM.