Các Hội đoàn này mang lại lợi ích cụ thể gì chưa?

0
65

Nguyên Tống

Đã có đồng chí nào thử ngồi làm một phép tính thống kê đơn giản xem các Hội đoàn này mang lại lợi ích cụ thể gì chưa? Tạo ra giá trị gia tăng gì cho xã hội mà xã hội phải nộp thuế để “nuôi”? Và cùng số tiền này chỉ trong 1 năm thôi thì xây được bao nhiều trường học cho trẻ em, mua được bao nhiêu trực thăng cứu hoả? 10 năm thì bao nhiêu? 50 năm thì bao nhiêu cả trường học, bệnh viện và dưỡng lão?

Nhưng mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ nếu ta xây trường lớp, bệnh viện và những thứ thiết yếu cho đời sống nhân dân thì không chỉ tiết kiệm được số tiền này đâu. Mà mỗi năm sẽ tiết kiệm hàng trăm ngàn tỷ, hàng triệu tỷ khi không còn phải nuôi những thanh kiếm lá chắn, truyền thông, dư luận viên… để “đấu tranh với các thế lực thù địch”, để bảo vệ chính quyền…. Từ đó sẽ còn làm được nhiều việc khác hơn nữa như phát triển giáo dục, chiêu mộ nhân tài. Đất nước sẽ ngày một phồn vinh.

“Trong khi đó, theo tờ trình Luật về hội của Chính phủ gửi lên Quốc hội thì Chính phủ cho biết tính đến tháng 12-2014 cả nước có 52.565 hội (483 hội hoạt động phạm vi cả nước và 52.082 hội hoạt động phạm vi địa phương). Biên chế năm 2015 đã giao cho các hội đặc thù là 7.445 biên chế.”

Bởi vì, khi cuộc sống của dân đã được chăm lo, ấm no hạnh phúc thật sự như vậy thì tự nhân dân sẽ cảm nhận được và sẽ tự đứng ra bảo vệ. Đứa nào phản động đi ngược lại sự ấm no ấy sẽ bị quần chúng tẩy chay và cô lập, nói chả ai nghe. Mà có dở hơi mới “thù địch” với chính quyền tốt đẹp như vậy?

Đó chính là chiến tranh nhân dân, đó chính là sức mạnh toàn dân mà không Hội Đoàn nào có được. Và đó mới là sự sáng suốt của đảng lãnh đạo khi biết dựa vào sức dân bằng cách chăm lo thực sự cho dân.

755910cookie-checkCác Hội đoàn này mang lại lợi ích cụ thể gì chưa?