Thursday, April 18, 2024

Tag: Vinashin

Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay

Thạch Đạt Lang “VinFast là dự án kinh doanh được lập ra với sứ mệnh cao cả. Thực sự rất cao cả: Đó là xây...