Sunday, March 3, 2024

Tag: Trương Quang Thi

Tiễn biệt Thi.

Lê Công Định Sáng mùng một Tết hôm nay, vừa mở điện thoại ra thì nhận được tin nhắn đầu tiên từ một người bạn...