Thursday, April 18, 2024

Tag: “Trị an viên”

Đề xuất đổi tên gọi công an xã thành “trị an...

Hòa Ái, RFA 2019-07-10 Bộ Công an vừa đưa ra đề xuất thay đổi tên gọi công an xã thành “trị an viên” để phân biệt...