Wednesday, November 29, 2023

Tag: THÔNG TIN XÉT XỬ ÔNG TRƯƠNG DUY NHẤT

Vụ án chỉ là một đòn thù chính trị đê hèn.

Manh Dang cùng với Tuan Ngo. THÔNG TIN XÉT XỬ ÔNG TRƯƠNG DUY NHẤT -------//------- Sau khi hoãn phiên tòa ngày 28/02/2020, thì sáng ngày 09/03/2020, TAND...