Friday, April 19, 2024

Tag: taychayvietcombank

Đừng đùa với dân, Vietcombank ạ.

Nguyễn Phương Mình vừa nhận được một bài viết phân tích của tác giả TN về sức mạnh của người dân trước ngân hàng, do...

Tẩy chay: Thanh gươm cùn hay “thượng phương bảo kiếm”?

LUẬT KHOA Y Chan 18/01/2020 Chúng ta thường chỉ nghe từ “tẩy chay” xuất hiện nhiều trong các sự kiện xã hội, một kiểu phản kháng của...

Tài khoản quyên tiền phúng điếu cho cụ Kình ‘bị Vietcombank...

BBC OtherÔng Lê Đình Kình Sáng hôm 17/1, mạng xã hội lan tràn tin tài khoản hơn nửa tỉ đồng tiền phúng điếu ông Lê Đình...

Sức mạnh của người dân trước ngân hàng

Hai Le Mình vừa nhận được một bài viết phân tích của tác giả TN về sức mạnh của người dân trước ngân hàng, do...