Tuesday, April 23, 2024

Tag: Swiss bank Credit Suisse

NÓNG: Credit Suisse gần vỡ nợ, phải vay 54 tỷ USD...

Cù Tuấn NYT - Cổ phiếu của Credit Suisse đã tăng mạnh và các thị trường trên khắp châu Âu đã tăng điểm, sau khi...