Thursday, April 18, 2024

Tag: Su-27

Chiến đấu cơ Nga đâm vào máy bay không người lái...

Daily Mail Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov để lên tiếng phản đối sau khi một máy bay...