Tuesday, October 3, 2023

Tag: Reply cây xanh

Hãy khôi phục lại những hàng cây xanh ở đường phố...

VNTB - Thảo Vy (VNTB) - Ô nhiễm không khí ở TP.HCM đã vào ngưỡng cảnh báo nguy hại kéo dài. Tuy nhiên, vấn đề này...