Tuesday, October 3, 2023

Tag: phát hành riêng lẻ

TRÁI PHIẾU, LUẬT, LỆ & More (P.1)

Lý Xuân Hải I. TT TRÁI PHIẾU  1.  Thị trường trái phiếu (TP) là thị trường của giới đầu tư tài chính, định chế đầu tư chuyên...