Sunday, March 3, 2024

Tag: PHẢN ỨNG DỒN DẬP CỦA VIỆT NAM TRƯỚC NGUY CƠ BỊ NUỐT BỞI CON RẮN TRUNG CỘNG.

PHẢN ỨNG DỒN DẬP CỦA VIỆT NAM TRƯỚC NGUY CƠ BỊ...

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải Ngay sau vụ Trung Quốc đưa tàu Hai Yang Dizhi 8 vào trong thềm lục địa của Việt Nam khảo...