Monday, October 2, 2023

Tag: Nhã Duy

Bạo Lực Tư Tưởng Trong Tranh Luận

NHÃ DUY The New Viet Ngày 30-10-2020 Theo dõi tranh luận cộng đồng trên các trang mạng...

Những giá trị Mỹ và cộng đồng gốc Việt

BBC Nếu một người Mỹ bình thường nào đó bất chợt được hỏi "Những giá trị Mỹ trong con người và văn hóa của bạn...

Khẩu nghiệp và … tội nghiệp

TIẾNG DÂN Nhã Duy 13-6-2020 Thỉnh thoảng giúp đỡ cảnh sát trong vài vụ điều tra liên quan đến người Việt, có lần một thám tử bảo...