Tuesday, September 26, 2023

Tag: Nguyễn Thùy Dương

HỒ DUY HẢI: CỜ THÚ HAY CỜ NGƯỜI ?

Nguyễn Thùy Dương Vụ án Hồ Duy Hải ồn ào, gây tranh cãi, tốn nhiều giấy mực, tâm tư của nhiều người dân khắp nơi...

Niềm tin đổ vỡ

Nguyễn Thùy Dương Trong vòng một tháng đầu tiên của năm 2020, tôi đã chứng kiến quá nhiều sự đổ vỡ, quá nhiều tấm mặt...

Phần 4: Sống nghèo, chết khổ

Nguyễn Thùy Dương NỮ KIỆT THỦ THIÊM +++++++++++++++++ Tác giả chiến tích “Toma-dép”, Nguyễn Thùy Dương viết về gia đình mình qua bao nhiêu năm tháng, thăng...

Phần 3: Sống nghèo, chết khổ

Nguyễn Thùy Dương NỮ KIỆT THỦ THIÊM +++++++++++++++++ Tác giả chiến tích “Toma-dép”, Nguyễn Thùy Dương viết về gia đình mình qua bao nhiêu năm tháng, thăng...

Phần 2: Cuộc vực dậy như mơ, bước đầu theo Việt...

Nguyễn Thùy Dương NỮ KIỆT THỦ THIÊM +++++++++++++++++ Tác giả chiến tích “Toma-dép”, Nguyễn Thùy Dương viết về gia đình mình qua bao nhiêu năm tháng, thăng...

Hai tấm phiếu, 3 hộp sữa đặc nặng nợ ân tình.

Nguyễn Thùy Dương Trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 19/6/2019, mọi người tán dương tôi vì dám nói ra sự thật về tham nhũng...