Tuesday, October 3, 2023

Tag: Nguyễn Thị Việt Hà

KHI CHÚNG TA: KHÔNG CÒN TRẺ!

BẠCH CÚC 4 năm về trước Người và tôi dắt tay nhau lang thang lạc về vùng biển vắng, Người bảo: Ừa vậy là sắp già...