Saturday, September 23, 2023

Tag: Nguyễn Kim Nhàn

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (Phần 9)

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (Phần 9) Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ———————————— Thứ tư, Ngày 24/7/2013 Ngày tuyệt thực thứ 33 Sáng nay, hai tù nhân ở tổ...

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (Phần 8)

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải Thứ hai, Ngày 22/7/2013  Ngày tuyệt thực thứ 31 Cay cú giở trò Sáng nay, quản giáo vào trại kêu Trần Văn Tiến...

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (Phần 6)

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải Bước ngoặt thay đổi cuộc chiến hay một đòn knock-out. Hôm nay đã là ngày 17-7-2013 , ngày tuyệt thực thứ...

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 2)

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải Tiếp theo Phần 1 Đàn áp tù chính trị Chiều ngày 19/6, trại giam cho người lắp thêm cửa và lưới B40...