Tuesday, October 3, 2023

Tag: NGU DÂN: LIỆU TRÌNH 6 BƯỚC “DẬP DỊCH” CỦA CSVN

NGU DÂN: LIỆU TRÌNH 6 BƯỚC “DẬP DỊCH” CỦA CSVN

Lan Pham cùng với Nguyễn Văn Đài và Minh Doan. Trước thực trạng dịch cúm Vũ Hán do coronavirus gây ra ngày càng nghiêm trọng...