Monday, October 2, 2023

Tag: Ngôn từ chính trị – Ngôn từ giáo dục – rối lùi và ú ớ.

Ngôn từ chính trị – Ngôn từ giáo dục – rối...

VNTB-Phùng Hoài Ngọc (nhân chuyện lùm xùm bà Ngân ra luật Thanh Niên và bộ trưởng Y tế đề xuất tên mới Đại Học Sức...