Tuesday, October 3, 2023

Tag: Mùi quê

MÙI QUÊ

Tố Tâm Bùi Mới đó mà cũng đã 3 năm rồi. Bữa đó, tôi về quê 4 ngày thì 1 ngày trời nắng, 1 ngày trời...