Thursday, December 7, 2023

Tag: Me Kong

CHƯƠNG 2-“NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA DÒNG MEKONG VĨ ĐAI”

Vu Kim Hanh (Tác giả: Brian Eyler-Người dịch: Kiến Phước Nguyễn Tấn). * Đành sorry bạn đọc vì quá dài (nhưng hay) Sau cuộc tìm lên thượng...