Thursday, June 1, 2023

Tag: Lý Hồng Chí

TƯỞNG NIỆM HAI MƯƠI NĂM NGÀY CỘNG SẢN TRUNG QUỐC PHÁT...

Người Đà Lạt Xưa Hai mươi năm về trước, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch...