Saturday, April 20, 2024

Tag: Luật an ninh quốc gia

Luật an ninh quốc gia tác quái ở Hong Kong.

Christine Nguyen Trung cộng đã mở văn phòng an ninh quốc gia đầy quyền lực ở Hong Kong hôm thứ tư 08/07, biến một khách...