Thursday, June 8, 2023

Tag: LS NGÔ NGỌC TRAI

Khởi tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải là sai...

Ngô Ngọc Trai 4 tháng 7 lúc 15:48 Ý kiến đáng quan tâm của Luật sư Phùng Thanh Sơn Phung Thanh Son Không thể khởi tố Luật...