Monday, October 2, 2023

Tag: Lời nguyện cầu của một thiếu nữ…

Lời nguyện cầu của một thiếu nữ…

Elise Ha Ngày nắng dài, khi nắng chia nửa bãi chiều, tình cờ nghe lại bài hát “Vườn Yêu” ...bỗng dưng mơn man ngồi nhớ...