Thursday, December 7, 2023

Tag: Linh mục Anthony Đặng Hữu Nam

EM PHẢI ĐẾN VIỆT NAM HỌC NUÔI TÙ

Phạm Đoan Trang Từ lâu tôi đã mong muốn viết một (hoặc một vài) cuốn sách nghiên cứu về ngành công an và quân đội...