Thursday, December 7, 2023

Tag: Hy Lạp

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG DÀI Chalkadi, Volos – GREECE, HY LẠP (Phần...

Giao Thanh Pham (Tập thứ 58b) Chuẩn bị cho mỗi chuyến đi, tui phải chổng đít lên làm homework rất kỹ lưỡng ít ra cũng phải...

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG DÀI – GREECE, HY LẠP (Phần 1)

Giao Thanh Pham (Tập thứ 58a) Từ phi trường Ben Gurion ở Tel Aviv, Do Thái, chúng tôi đáp chuyến bay muộn sang thủ đô Athens...

KHỞI ĐẦU CHO MỘT … CHUYẾN VIỄN DU …

Giao Thanh Pham Sáng sớm ra, bà chủ nhà AirBnB mà chúng tôi ở Athens đã xuống gọi vợ chồng chúng tôi chuẩn bị đi...