Tuesday, February 27, 2024

Tag: Elise Ha

Sinh ra đã không may mắn

Elise Ha Đêm qua! Cô bạn ở xa gọi tâm sự, cổ kể về những nỗi buồn của cổ, nghe xong lòng nặng trĩu, không...

Lời nguyện cầu của một thiếu nữ…

Elise Ha Ngày nắng dài, khi nắng chia nửa bãi chiều, tình cờ nghe lại bài hát “Vườn Yêu” ...bỗng dưng mơn man ngồi nhớ...