Saturday, April 20, 2024

Tag: Du Tử Lê

DU TỬ LÊ: bay suốt đời chưa thấy được mình,

DU TỬ LÊ: bay suốt đời chưa thấy được mình, I. buổi sáng em về như hoa-nghiêm từng phút xa, thơm nỗi muộn phiền mỗi sát na...

PHẠM HIỀN MÂY, TREO CAO ĐAM MÊ TRÊN VÀNG SON LỤC...

(DU TỬ LÊ) Xin mời các bạn đọc và tri âm của mây cùng thưởng thức một bài nhận định mà mây cho rằng, lời...