Thursday, April 18, 2024

Tag: Dự án Nhà máy nước sông Đuống

Sông Đuống lại “dậy sóng” và những gì sẽ bị “xới”...

TÂM BÃO.NET 30/09/2020 16:59 Dự án Nhà máy nước sông Đuống đang bị điều tra và đúng sai thế nào, cơ quan công an sẽ làm...