Friday, April 19, 2024

Tag: Đặng Văn Thành

Đặng bây giờ về đâu ?

Bùi Thanh Hiếu Năm 2009 đại gia Trầm Bê thấy cổ phiếu của Sacombank rớt đáy, ông bỏ tiền mua một số lượng lớn đến...