Monday, March 27, 2023

Tag: Đàn bà

ĐÀN BÀ

THẢO DÂN (Những câu chuyện kể từ vài năm trước) 1. Anh, thủy thủ tàu viễn dương. Mỗi năm, về với vợ con một lần. Tiền...