Sunday, March 3, 2024

Tag: Cao Bằng

Thác Bản Giốc

Ngô Thanh Tú Thác Bản Giốc là cụm tháp nằm trên dòng Quây Sơn, thuộc xã Đàm Thuỷ (Trùng Khánh, Cao Bằng). Trong đó, phần...