Thursday, February 22, 2024

Tag: Cảnh Hồng

Ủy hội sông Mekong (Mekong River Commission) vừa phát đi thông...

Lê Nguyễn Hương Trà  Ghi nhận ở Kampuchia, diện tích mặt nước Tonle Sap (Biển Hồ), có nhiều khu vực bị cạn trơ đáy. Theo báo...