Thursday, April 18, 2024

Tag: Bình luận

Dự án Kênh đào Kra của Thái Lan: Lịch sử, hiện...

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ The Observer28/10/2019 Nguồn: Ian Storey, “Thailand’s Perennial Kra Canal Project: Pros, Cons and Potential Game Changers”, ISEAS Perspective, 24/09/2019. Biên dịch: Trần Mẫn...

Tàu Thương Mại Khả Nghi trong Nhóm Tàu Haiyang Dizhi 8

Tác giả: Nguyễn Thế Phương Báo Thanh Niên ngày 29 tháng 7 năm 2019 ———– Chiến thuật “vùng xám”, hay còn được gọi là những hành động...

DÂN CHỦ VÀ BẤT ỔN

BÀI CỦA FB DƯƠNG QUỐC CHÍNH Hôm nay mình mới biết đến FB thầy Ngọc, hơn 173 ngàn followers, không phải đùa đâu, chắc đa...