Tuesday, April 23, 2024

Tag: Bảo Châu Kelley

SBTN: BẢO CHÂU KELLEY VÀ MỘT SỐ NGƯỜI ỦNG HỘ TỔNG...

Keller Williams Realty đã cắt đứt hợp đồng kinh doanh của Bảo Châu Kelley. Nguyễn Quốc Khải 17-07-2020 Trong cuộc phỏng vấn vào ngày hôm qua, July...