LÁ THƯ GỞI ĐẾN CÁC BẠN HỒNG KÔNG

0
513
Cố Hương

Các bạn Hồng Kông mến yêu!

Lá thư này được viết bởi một người Việt Nam ước muốn lên tiếng ủng hộ các bạn.

Việt Nam là một đất nước với cả thế hệ chưa bao giờ có cơ hội sống trong một nền văn minh, dân chủ và tự do thực sự. Tất cả người Việt Nam sinh sau năm 1975 đều phải chịu đựng một sự cai trị của chế độ độc tài cộng sản. Chế độ cộng sản đã hủy diệt cuộc sống và tâm hồn của chúng tôi, và nó đang tìm cách hủy diệt tương lai của các bạn. Vì thế, chúng tôi rất hiểu tại sao các bạn phải xuống đường để đấu tranh cho dù bị đàn áp dã man, bị đổ máu và bắt bớ đánh đập.

Rất nhiều người Việt Nam đang theo dõi cuộc đấu tranh đòi dân chủ, tự do và độc lập của các bạn qua các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter. Người Việt Nam yêu tự do, dân chủ, đều cầu nguyện mọi sự thành công đến với cuộc cách mạng của các bạn Hồng Kông. Sự thành công của các bạn chính là ngọn lửa soi đường, thắp lên niềm tin cho những nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam.

Chúng tôi đã khóc đau đớn khi nhìn thấy những người biểu tình Hồng Kông bị bắt, bị thương như thể những người anh chị em đấu tranh dân chủ ở Việt Nam của chúng tôi đã bị hành hạ thể xác tinh thần trong nhà tù không có công lý, có người bị giam cầm đến 20 năm.

Các bạn may mắn có được những thuận lợi mà người đấu tranh tại Việt Nam không hề có; ít nhất, Hồng Kông vẫn còn hưởng thụ được phần nào tự do, vẫn còn giữ được chế độ tam quyền phân lập, nền báo chí tự do, và điều quan trọng nhất là sự thống nhất, đoàn kết của đại đa số nhân dân Hồng Kông trong tuyến đầu của cuộc chiến này.

Sau khi thoát khỏi mấy ngàn năm chế độ phong kiến, dân tộc Việt Nam chúng tôi tiếp tục bị rơi vào sự cai trị của cộng sản, chỉ có miền Nam Việt Nam đã được hưởng một hơi thở ngắn không khí của tự do từ năm 1954 đến 1975. Vì thế hậu quả đưa đến cho người Việt chúng tôi một sự cam chịu, làm quen với bóng tối, và nhiều người đã chấp nhận thân phận nô lệ đến khủng khiếp dưới chế độ độc tài cộng sản.

Những người trẻ Việt Nam chúng tôi, sinh sau năm 1975, chưa một ngày nếm thứ mùi vị của tự do; vì thế chúng tôi không làm chủ suy nghĩ tư tưởng, lời nói, hành động và cuộc sống của chính mình. Mọi chuyện đều dựa vào chỉ đạo của đảng cộng sản.

Hầu hết người trẻ chúng tôi chưa hiểu dân chủ là gì. Chúng tôi chưa biết vì sao cần phải có chế độ đa đảng, tam quyền phân lập, chưa biết thế nào là một nhà nước pháp quyền. Ngoài cuộc đấu gan với sự tàn bạo của chủ nghĩa này, những người hiểu biết và yêu tự do dân chủ tại Việt Nam còn phải đấu tranh để loại bỏ cái gọi là ý thức hệ đã được chế độ cộng sản sử dụng để tẩy não thế hệ trẻ của chúng tôi.

Nhờ vào báo chí Hồng Kông vẫn còn tự do, cuộc đấu tranh của các bạn được cả thế giới biết đến và được sự ủng hộ rộng rãi. Trong cùng lúc, báo chí ở Việt Nam bị định hướng thông tin bởi nhà nước cộng sản; và chúng tôi phải chiến đấu như một chiến binh đơn độc và đôi khi bị bạn bè và người thân của chúng tôi lên án vì họ không có tin tức trung thực để đưa ra bất kỳ phán xét công bằng nào. Giữa khó khăn trùng điệp trong công cuộc đấu tranh tại đất nước của chúng tôi, sự thành công của các bạn là mặt trời không chỉ soi sáng mà còn làm ấm nóng cả chí khí của những nhà hoạt động dân chủ trên đất nước chúng tôi.

Cộng sản Trung Quốc, cũng như các nước cộng sản quốc tế khác, đang cai trị bằng sự lừa dối và dã man của chúng. Vì thế, cách mạng dân chủ tại Hồng Kong của các bạn, thúc đẩy con người đòi lại quyền làm chủ con người của mình, đưa con người đến với tự do, là một điều thiêng liêng và ý nghĩa của nhân loại. Mọi nỗ lực của các bạn nên nhận được sự ủng hộ đầy đủ và bảo vệ của thế giới tự do.

Mọi người có thể thấy được các bạn, người Hồng Kông, đang ở tuyến đầu đối mặt với sự đàn áp tàn bạo của chính quyền Hồng Kông và mối đe dọa của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh.

Xin vui lòng nhận lấy từ người trẻ Việt Nam chúng tôi lời cầu nguyện cho Hồng Kông được Chúa bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm, và chúng tôi mong muốn cuộc cách mạng của các bạn sẽ thành công trong vinh quang.

Chúng tôi sẽ dõi theo các bạn, ủng hộ các bạn, mong một ngày khi có được nền độc lập và tự do các bạn sẽ ủng hộ cổ súy cho nền dân chủ tại Việt Nam.

Chúng tôi yêu Hồng Kông!

Fb Cố Hương
Ngày 31 tháng 8 năm 2019
.
——–
.
Dear Hong Kong friends!

This letter was written by a Vietnamese who wishes to speak up to support you.

Vietnam is a country with a generation that has never had the opportunity to live in a true civilization, democracy and freedom. All Vietnamese born after 1975 have been suffering from the ruling communist dictatorship. The communist regime has destroyed our lives and souls, and it is seeking to destroy your future. Therefore, we understand why you must take to the streets to fight despite the brutal oppression, bloodshed and persecution.

Many Vietnamese are watching your struggle for democracy, freedom and independence through social networking sites like Facebook and Twitter. Vietnamese who love freedom and democracy all pray for the success of Hong Kong’s revolution. Your success is a flame that illuminates the road, lighting up the belief for democracy activists in Vietnam.

We cried in pain when we saw Hong Kong protesters arrested or wounded as if our fellow pro-democracy brothers and sisters in Vietnam had been physically and mentally abused in detention without justice, some are sentenced up to 20 years in prison.

You are fortunate to have some advantages that Vietnamese freedom fighters do not have; at the very least, Hong Kong still enjoys some degree of the freedom, retains the political model of separation of powers, the free press, and most importantly the unity and solidarity of the majority of Hong Kong people in the front line of this battle.

After thousands of years of feudalism, our Vietnamese people fell into communist rule, only South Vietnam had enjoyed a short breath of freedom from the year 1954 to 1975. So the consequences brought us Vietnamese resignation, acquaintance with the darkness, and many accepted the horrific slavery under the communist dictatorship.

Young Vietnamese, born after 1975, have never tasted the taste of freedom; so we had no control of our thoughts, words, actions and lives. Everything is based on the direction of the communist party. Most of us young people do not understand what democracy is about. We do not know why it is necessary to have a multi-party regime, separation of powers, and do not know what is a rule of law state. In addition to the fierce struggle with this brutality, those who understand and love democracy and freedom in Vietnam also have to fight to eliminate the so-called ideology that has been used by the communist regime to brainwashed our young generation.

Thanks to the freedom of Hong Kong press, your struggle is known throughout the world and widely supported. At the same time, the press in Vietnam is driven by misleading information dictated by the communist state; and we have to fight like a lone warrior and sometimes condemned by our friends and relatives because they do not have truthful news to make any fair judgment. In the midst of the difficult struggle in our country, your success is the sunlight that does not only illuminates but also warms the morale of the democracy activists in our country.

The Chinese communists and other international communist countries are ruled by their deceit and atrocities. Therefore, your democratic revolution in Hong Kong, urging people to reclaim their human rights, bringing back freedom and democracy, is a sacred and meaningful aspect of humanity. All your efforts should receive the full support and protection of the free world.

Everyone can see that you, Hongkongers, are on the front line facing the brutal repression of the Hong Kong government and the threat of the Beijing communist authorities.

Please accept from our young Vietnamese the prayer for Hong Kong to be protected by God from all dangers, and we hope your revolution will succeed in glory.

We will follow you, support you, and hope that one day when you have independence and freedom, you will support the promotion of democracy in Vietnam.

We love Hong Kong!

Fb Cố Hương
August 31, 2019

458020cookie-checkLÁ THƯ GỞI ĐẾN CÁC BẠN HỒNG KÔNG