Sunday, March 26, 2023

Tag: Xu Bi

Trung Quốc tiếp tục ngang nhiên xây dựng phi pháp ở...

Sài Gòn trong tim tôi Trung Quốc mới đây ngang nhiên lập 2 trạm nghiên cứu trên hai đá Chữ Thập và Xu Bi trong...