Thursday, March 30, 2023

Tag: XÂM PHẠM QUYỀN HÀNH NGHỀ HỢP PHÁP CỦA LUẬT SƯ

Hơn 50 luật sư ký kiến nghị bảo vệ “quyền hành...

RFA Cho tới chiều ngày 19/7/2019, có khoảng 55 luật sư đang làm việc ở Việt Nam đồng ý ký tên vào bản Kiến nghị...