Tuesday, April 23, 2024

Tag: WHO

TỔNG THỐNG TRUMP GỬI ‘TỐI HẬU THƯ’ CHO TỔNG GIÁM ĐỐC...

Báo Sạch Trong "tối hậu thư" này, Trump đã liệt kê những diễn biến nghiêm trọng của dịch cúm Vũ Hán, nhưng WHO vẫn không...

Thỉnh nguyện thư kêu gọi lãnh đạo WHO từ chức đạt...

VOA Việt Ngữ Đã có hơn một triệu người, trong đó có nhiều người Việt, ký vào thỉnh nguyện thư, yêu cầu Tổng giám đốc...