Thursday, August 18, 2022

Tag: Vũ Diễm Thi

Không tin mạng xã hội sao lại bắt facebookers?

Diễm Thi, RFA 2019-09-27 Dù Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng luôn nói không nên cả tin bất kỳ cái gì...